ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΕΡΡΩΝ

Το “Μουσικό Εργαστήρι Σερρών” είναι ένας φορέας πολιτισμού (Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία), που ιδρύθηκε το 1985 από τον Λευτέρη Αερόπουλο και μια ομάδα ανθρώπων με κοινές επιδιώξεις και προσανατολισμό.

Αποτελείται από τα πέντε σύνολα Μουσική Προπαιδεία, Παιδικό τμήμα, Νεανικό & Μικτό φωνητικό Σύνολο, Οργανικό Σύνολο και Θεατρική Ομάδα.

Οι στόχοι που συνθέτουν και καθορίζουν τη φυσιογνωμία του, αφορούν:

  • α. στην παραγωγή αυτόνομων μουσικών απόψεων
  • β. στην προσεκτική προσέγγιση και παρουσίαση του έργου των μεγάλων κλασσικών δημιουργών
  • γ. στην ίδρυση και λειτουργία θεσμών για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό με τη διοργάνωση εκδηλώσεων που ανταποκρίνονται στις συλλογικές διεκδικήσεις
  • δ. στη συμβολή του για την ανάπτυξη περιφερειακών κινημάτων που αποσκοπούν στην πολιτιστική αποκέντρωση
  • ε. στην ανάδειξη της σημαντικής παράδοσης της περιοχής, σε σχέση πάντα με το σύγχρονο πρόσωπο της ελληνικής πραγματικότητας

Μ’ αυτές τις προθέσεις το “Μουσικό Εργαστήρι” διανύει την τέταρτη δεκαετία του, έχοντας πίσω του μια διαδρομή, με σημαντικές στιγμές δημιουργίας.